Mantelzorg Café voor mantelzorgers uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Twijzelerheide - KEaRN Steunpunt Mantelzorg nodigt mantelzorgers van harte uit voor het Mantelzorg Café op dinsdag 13 februari 2018. Het thema van dit café is: Mantelzorg en familierelaties.

De overheid wil de zorgkosten beperken door een beroep te doen op solidariteit tussen bloedverwanten. Dat klinkt mooi, maar is het ook realistisch? Familie wordt vaak vanzelfsprekend als mantelzorger gezien. Volgens hoogleraar zorgethiek Marian Verkerk (Universiteit van Groningen) is dit een te romantisch en ook een verouderd beeld van hoe familie werkt. Tijdens dit Mantelzorg Café gaan de aanwezigen met elkaar hierover in gesprek. Tijd en plaats: 14.00-16.00 uur Doarpshûs De Jister, Bjirkewei 103-A, 9287 LC Twijzelerheide 19.00-21.00 uur Doarpshûs De Einekoer, Heermawei 3, 9256 HR Ryptsjerk Het Mantelzorg Café is er voor alle mantelzorgers uit de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Mantelzorgers zijn op beide plaatsen welkom. Opgave voor 6 februari via mantelzorg@kearn.nl of 0511 465200 (tussen 9 en 13 uur).