Diamanten bruiloft na brief van ‘rêstige jonge’

Surhuisterveen - Een brief van hem in het voorjaar van 1955 vormde het begin van hun relatie. ,,Ik woe wol kennis mei har meitsje.” Dat gebeurde ook. Bijna 63 jaar later vieren Jouwert Wagenaar en Anne Wagenaar-de Haan uit Surhuisterveen hun diamanten huwelijksfeest.

Op woensdag 17 januari waren Jouwert en Anne Wagenaar zestig jaar getrouwd. In de ochtenduren bracht burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen een bezoek aan het diamanten echtpaar, dat aan de Zonneweide in Surhuisterveen woont. Gerbrandy had als cadeau een kopie van de trouwakte meegenomen.

Jouwert Wagenaar werd op 9 oktober 1927 geboren in Wyns. Anne de Haan zag het levenslicht op 12 december 1925 in buurtschap Blauforlaet onder Augustinusga. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens een fietstocht naar Olterterp, op tweede paasdag in 1955. Anne de Haan was op pad met een groepje vriendinnen en Jouwert Wagenaar met zijn vrienden.

In die periode woonde Jouwert Wagenaar in Rottevalle. Na vier jaar lang in Wyns te hebben gewoond en een jaar in Aldtsjerk was hij daar met zijn ouders terechtgekomen. Na de ontmoeting in Olterterp besloot Jouwert Wagenaar korte tijd later een brief te schrijven aan Anne de Haan. ,,Ik woe wol kennis mei har meitsje. Dêr kaam it op del”, blikt hij ruim zes decennia later terug op die periode.

Met zijn kameraden was Jouwert Wagenaar in de vijftiger jaren regelmatig op de fiets onderweg. Vooral op zondagavond toerden ze door de omgeving. De jongens mochten dat destijds doen, vertelt Anne Wagenaar. ,,De famkes moasten yn it eigen doarp bliuwe.”

Na de brief van Jouwert Wagenaar, die ook wel op de fiets in Augustinusga kwam, besloot Anne de Haan terug te schrijven. Ze herinnerde hem van de Olterterper fietstrip als een kalme jongen, die weloverwogen zijn ding deed. ,,Hy siet der moai rêstich by.”

De periode van verkering duurde in totaal ongeveer anderhalf jaar. Op 17 januari 1958 - ‘in moaie winterdei’ - gaven Jouwert Wagenaar en Anne de Haan elkaar het jawoord op het Jeltingahuis in Buitenpost. De kersverse echtelieden gingen na hun huwelijk in Boelenslaan wonen, aan de Langewyk. Nabij het Jachtfjild hadden Jouwert en Anne Wagenaar de beschikking over veel ruimte. Daardoor kon een grote groentetuin worden opgezet, waarin Jouwert Wagenaar heel wat uurtjes doorbracht. Ook had hij dieren, waaronder hokkelingen en kippen. ,,It wie der prachtich.”

Om gezondheidsredenen - in fysieke zin werd het allemaal iets minder om al het buitenwerk te kunnen verrichten - moest het diamanten echtpaar vier jaar geleden de Langewyk vaarwel zeggen. Jouwert en Anne Wagenaar verhuisden naar een appartement van complex ’t Suyderhofke aan de Zonneweide. ,,It foldocht hjir ek goed. Wy ha hjir in protte kunde.”

Naast de groentetuinhobby was Jouwert Wagenaar in zijn vrije tijd ook actief voor de geloofsgemeenschap in Rottevalle. Hij zat meerdere periodes in de kerkenraad. Om de kost te verdienen, werkte Wagenaar bij Philips in Drachten. Bij de multinational bleef hij tot aan zijn pensionering. Gedurende zijn 31 jaar durende dienstverband legde hij de afstand tussen de Langewyk en Philips vice versa nagenoeg steevast op de fiets af.

Anne Wagenaar-de Haan zorgde na het huwelijk thuis voor de kinderen en het huishouden. Daarnaast was zij lid van de vrouwenvereniging in Rottevalle en collectant voor goede doelen. Op de Langewyk zamelde Anne Wagenaar vooral geld in voor de Nierstichting. Ook in Augustinusga, waar ze op de Heawei woonde, was ze al als collectant actief.

Jouwert Wagenaar en Anne Wagenaar-de Haan verkeren beiden nog in goede gezondheid. Het echtpaar kreeg vijf kinderen en heeft twee kleinkinderen. Met de familie werd het zestigjarig huwelijksjubileum woensdag gevierd in de recreatieruimte van ’t Suyderhofke. Met hun ouders hebben de kinderen van Jouwert en Anne Wagenaar korte lijnen, onder meer via de nieuwste digitale communicatietechnieken. ,,Wy maile en appe mei ús heit. Moai net?”

Tekst en foto’s: Atze H. van der Ploeg