Diamanten huwelijk familie Zuidema uit De Westereen

De Westereen - Zondag vierden Taeke Zuidema (84) en Freerkje Zuidema-Pranger (80) samen met hun naaste familie officieel hun 60-jarig huwelijk in zorgcentrum Brugchelencamp. Vrijdag kwam burgemeester Klaas Agricola alvast langs voor het overbrengen van de persoonlijke felicitaties.

Naast een groot boeket bloemen en een ingelijste kopie van hun originele huwelijksakte werden ze ook verrast door koning Willem Alexander en koningin Maxima met een eveneens persoonlijke felicitatie. “Geweldich”, juichte Freerkje Zuidema. Als dochter van Gerke en Anne Pranger uit Driezum leerde ze haar man ruim 63 jaar geleden kennen tijdens een wandeling. Taeke zag als zoon van Jan en Fokel Zuidema het levenslicht in Broeksterwȃld. “Berne yn de Broeksterwȃld, mar grutbrocht oan It Breed tusken Broeksterwȃld en De Falom”, zo geeft hij aan over zijn jeugdperiode. Zijn ouders runden daar een boerderijtje. Hij volgde zijn vader niet op, maar koos als timmerman voor een eigen koers. Uniek in hun eerste huwelijksjaren was de bouw van een heuse BM-er door hem volgens de principes van kapper en uitvinder Hendrik Bulthuis uit Burgum. “Skoanheit wie turfskipper. Dan leare jo fansels wol wat by oer boaten”. Hij bouwde aanvankelijk een loods van naar eigen zeggen zeventien bij zeven meter om uit de verkoop hiervan andere projecten te bekostigen. De BM-er is, na een korte periode van proefzeilen met Freerkje, voor een leuke prijs verkocht. Een volgend project werd de bouw van een nieuwbouwwoning aan de Pastorijloane in De Westereen. Deze bleef na verkoop binnen de sfeer van de eigen familie. Daarna volgde de bouw van eveneens een nieuwbouwwoning aan de Master De Grootstrjitte in Damwȃld waar beiden tot vorig jaar woonachtig zijn geweest. Ook deze kon bij de verkoop binnen de familiesfeer blijven. Tot zijn 55ste levensjaar bouwde hij voor hun levensonderhoud, meestal binnen het verband van een vriendenploeg van vier man, mee aan huizen en bedrijfsloodsen in onder meer Fryslȃn, Noord-Holland en de IJsselmeerpolders. Grutte slide Bijzondere herinneringen leverde de bouw van een nieuwe kerk in Emmeloord op. “Myn frou kaam tidens de bou even del yn de polder. Myn maten fan doedestiids tochten dat se in dochter wie fan in bankdirekteur, want se liet har ride yn in grutte slide. Dat ha wy doe mar sa litte”. Pas na zijn werkzame leven stortte hij zich op de muziek. Hij oefende steevast boven op een zolderkamertje op zijn keyboard. De voorkeur voor geestelijke liederen werkte als een magneet voor zijn echtgenote die hem af en toe al zingend hierbij vergezelde. Freerkje Zuidema-Pranger mocht daarnaast aldoor graag in de natuur vertoeven: wandelend, fietsend of gewoon rustig observerend. Uit hun huwelijk sproten een kwartet kinderen voort: een zoon en drie dochters. Ondertussen zijn er vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Het echtpaar woont sinds vorig jaar in Brugchelencamp waar ze met goede zorg wordt omringd. “Ik doch hjir graach oan allerhande aktiviteiten mei, want ik fiel my noch hartstikkene jong”, aldus Freerkje Zuidema-Pranger die de gasten vrijdag uitdaagde haar leeftijd te raden. Tweeȅnzeventig plus acht keurde ze goed, maar vijftig plus dertig ook met als kanttekening: “It is sa, mar it fielt net sa”.