Verhalen in de Schierstins tijdens openingsweekend LF-2018

Feanwâlden - Net als de meeste andere musea van Friesland is de Schierstins in Feanwâlden op vrijdagavond 26 januari gratis te bezoeken. Verschillende vrijwilligers vertellen verhalen in de diverse vertrekken van Frieslands enige torenstins, van 19.00-22.00 uur: ‘Verhalen zonder vitrines’.

De LF2018-verhalen in musea en andere gebouwen zijn hét opstapje naar het Openingsfeest van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van zaterdag 27 februari. In de Schierstins horen de bezoekers verhalen over middeleeuwse bouwsels, 19e-eeuwse bomen, 20e-eeuwse postbeambten, 21e-eeuwse bezoekers, ongewone tweelingbroers en een voorleesverhaal van een beroemdheid in Feanwâlden en ver buiten Fryslân. Verhalen die verteld worden door vrijwilligers en daarmee aansluiten op het thema Mienskip van LF2018. Het zijn verhalen over voorwerpen die niet in vitrines in de Schierstins liggen, en daarom nooit verteld worden aan de bezoekers. Met elkaar hopen de verantwoordelijke vrijwilligers er een mooie avond van te maken. Iedereen kan ook nog genieten van de mooie schilderijen van vooral verdwenen staten en stinzen van Klaes Posthuma en de vaste exposities. (zie verder www.schierstins.nl en 2018verhalen.nl). De ‘2018verhalen’ zijn mede dankzij de professionele begeleiding van Tryater tot stand gekomen.