“Kredyt” voor volle zaal in Westergeest

Westergeest - Zaterdagavond heeft het negentigtallige publiek in MFC “De Tredder” met volle teugen genoten van Gerrit Haaksma en Anke Bijlsma bij het kroegtheaterstuk “Kredyt”.

De foyer van De Tredder droeg deze avond de naam “Café de Bûnte Bok”. Gerrit en Anke lieten verschillende typetjes zien, die langskwamen in de kroeg. Dat waren o.a. Knilles, die op zoek ging naar één van de oudste paardenrassen en ontmoet De Twentske Hettie. En dan Jabke het flexibele postkantoor. Zij sorteerde de post op de bar in het café en zei: “Wat net bestiet, hoecht ek gjin post te krijen”. Maar ook de mensen in de zaal werden bij het verhaal betrokken. Tot slot werden Gerrit en Anke namens dorpshuis de Tredder heel hartelijk bedankt door Lukketine Reitsma voor de prachtige avond en kregen zij een mooi bos bloemen. Ook werd Anke Bijlsma nog gefeliciteerd met de door haar behaalde Cultuurprijs 2018 van RTVNOF van afgelopen vrijdag. Reacties na afloop waren: “Wat kinne dy minsken spylje, en dan dy gesichten derby, machtig”. “Ik woe it noch wol in kear sjen”. Kredyt is de opvolger van de succesvolle kroegtheaterstukken Katarsis, Kredo en Krimp. De schrijver is Gerrit Breteler. Stichting AchMea Culpa ( Ach, mijn schuld) brengt maatschappij-kritisch theater, op rijm, gericht op plattelandsproblematiek en ontwikkelingen. Met humor en erotiek, literatuur en filosofie, actualiteit en historie probeert dit theatergezelschap cultuur daar te brengen waar het feest der herkenning tot verbondenheid leidt. Dus o.a. in de kroeg, kerk, dorpshuis en theater. Voor meer informatie kijk op de site: http://www.achmeaculpa.nl/ Tekst en foto's: Jantsje Wiersma