Twee Kollumers debuteren met Friese roman

Kollum - De Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) brengt dit jaar drie nieuwe Friestalige romans uit. Het bestuur maakte zaterdag in de ledenvergadering bekend dat in februari het tweede boek van de in De Westereen geboren Jan Minno Rozendal uit Groningen uitkomt. Rozendal schreef ‘De fluchste blanke’, een historische roman over de atleet die in 1936 brons won tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog verzeild raakte in de NSB. Later dit jaar verschijnen de debuutromans van Jikke Olivier en Goaitsen Monsma, beiden uit Kollum.    

Hoewel de Friese boekenclub al jaren worstelt met een gestaag teruglopend aantal leden en het steeds lastiger leek te worden om aan manuscripten voor de jaarlijkse drie nieuwe boeken voor leden van de KFFB te komen, kon voor dit jaar gekozen worden uit tien aangemelde verhalen. De KFFB is er ‘tige grutsk’ op dat twee van deze auteurs de twee jaar geleden een door deze boekenclub opzette ‘skriuwerskursus’ volgden.

Het doel van de KFFB is met deze cursus het teruglopend aantal manuscripten tegen te gaan en zo vast te kunnen houden aan het uitgeven van jaarlijks drie romans voor de leden. ,,Dit wurdt it hieltyd dreger, mar troch besuniging op de útfiering en de ynset fan eigen minsken by it ynpakken en ferstjoeren fan de boeken, slagget dat noch’’, zei voorzitter Johannes Bakker. Om meer aandacht voor de KFFB en zo nieuwe te leden te trekken, wil het bestuur dit jaar vaker de boer op.

Tekst en foto: Bram Buruma