Inloophuis omtrent dementie in Burgum

Burgum - Mensen met (beginnende) dementie en naasten zoals de partner, (klein)kinderen, mantelzorgers, buren en buurtbewoners kunnen sinds kort terecht bij het Odensehuis Burgum. Het Odensehuis is een plek waar mensen op eigen initiatief heen kunnen. Gezelligheid, advies en betrokkenheid voeren de boventoon. Maar ook inspiratie en houvast, omdat het leven met dementie dagelijks nieuwe aanpassingen vraagt.

Langer gezond en zelfredzaam

De drijfveer is de overtuiging dat mensen met dementie langer gezond en zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen als zij een plek hebben waar ze in eigen tempo en naar eigen vermogen meedoen en meetellen in de maatschappij, waar ze gewaardeerd en aangesproken worden op hun kwaliteiten en wie zij zijn.

Proeftuin Sociale Benadering Dementie Friesland

Het Odensehuis in Burgum is opgezet door een samenwerking van de Kwadrantgroep, de Tao of Care en de gemeente Tytsjerksteradiel. Het opzetten van verschillende Odensehuizen in Friesland is onderdeel van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie Friesland. Eén van de doelen van deze proeftuin is het ontwikkelen van ondersteuningsvormen die de kwaliteit van leven met dementie verbeteren.

De koffie staat klaar

Het Odensehuis is elke dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend en is gevestigd in Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74 in Burgum.