7 brievenbussen van PostNL verdwijnen in Dantumadiel

DAMWALD - PostNL past in februari in gemeente Dantumadiel het netwerk van brievenbussen aan. De reden voor de aanpassing is dat er in Nederland steeds minder post verstuurd wordt.Brievenbussen die weinig worden gebruikt, worden verwijderd of verplaatst naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk.

Voor iedereen bereikbaar

Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet  voorschrijft. Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals ANBO, Unie KBO, PCOBm I(e)derin en LvKK de mogelijkheid gekregen om advies uit te brengen op de plannen in de gemeente. Gezamenlijk is gekeken of brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden dan ook staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Bij het bepalen van de locaties wordt rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet.

Veranderingen Vanaf 17 februari 2018 worden de eerste veranderingen doorgevoerd in het netwerk van brievenbussen in Friesland. In de gemeente Dantumadiel blijven 18 brievenbussen en verdwijnen 7 brievenbussen. Op welke locaties brievenbussen blijven, staat in het onderstaande overzicht. De aanpassingen zijn begin maart 2018 gerealiseerd.

Meer informatie

Als een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Bewoners ontvangen op het huisadres een brief met informatie over de veranderingen. Informatie is ook te vinden op postnl.nl/brievenbus. De locatiewijzer op deze pagina helpt bij het vinden van de dichtstbijzijnde brievenbus.

BROEKSTERWALD Dantumadiel Kavelweg 15 9108MC Blijft staan DAMWALD Dantumadiel Conradi-Veenlandstrjitte 34 9104BN Blijft staan DAMWALD Dantumadiel Hearewei 2 9104CT Blijft staan DAMWALD Dantumadiel Munewei 15 9104CX Blijft staan DAMWALD Dantumadiel Doniawei 73 9104GJ Blijft staan DAMWALD Dantumadiel Nij Tjaerda 31 9104KA Blijft staan DE FALOM Dantumadiel Hoofdweg 30 9109NS Blijft staan DE WESTEREEN Dantumadiel Toerstrjitte 2 9271BP Blijft staan DE WESTEREEN Dantumadiel Ljurkstrjitte 63 9271CR Blijft staan DE WESTEREEN Dantumadiel Yndustrywei 1 9271EL Blijft staan DRIEZUM Dantumadiel Kerkstraat 33 9114RK Blijft staan FEANWALDEN Dantumadiel Lysterstrjitte 25 9269NR Blijft staan FEANWALDEN Dantumadiel De Wal 51 9269RB Blijft staan FEANWALDEN Dantumadiel Nijewei 2 9269TN Blijft staan READTSJERK Dantumadiel Kooiweg 2 9067DN Blijft staan RINSUMAGEAST Dantumadiel Van Aylvawei 25 9105KS Blijft staan WALTERSWALD Dantumadiel Dokkumerlaan 4 9113AN Blijft staan WALTERSWALD Dantumadiel Voorweg 26 9113PD Blijft staan DAMWALD Dantumadiel T.E. Teunissenwei 11 9104ER Wordt verwijderd DE WESTEREEN Dantumadiel De Bjirken 161 9271AG Wordt verwijderd DE WESTEREEN Dantumadiel Fogelsang 63 9271GC Wordt verwijderd DE WESTEREEN Dantumadiel De Reade Klaver 12 9271LG Wordt verwijderd DRIEZUM Dantumadiel Oostwoud 18 9114AD Wordt verwijderd FEANWALDEN Dantumadiel De Berken 45 9269SC Wordt verwijderd FEANWALDEN Dantumadiel Tjipke Postmastraat 61 9269WN Wordt verwijderd