Setting vreemde talen op Piter Jelles !mpulse Kollum

KOLLUM - Vrijdagochtend presenteerden de leerlingen de opbrengsten van de Settingweek aan hun medeleerlingen en ouders/verzorgers in de vorm van een striptekening en een toneelstuk. En dat alles in het Engels, Duits of Frans natuurlijk!

Op !mpulse Kollum vinden ze het belangrijk dat de leerling leert vanuit de eigen passie en interesse.

Tijdens Setting krijgt de leerling hier alle ruimte voor. Drie keer per jaar organiseert !mpulse Kollum voor leerjaar 1 en 2 een Settingweek. Alle leerlingen werken dan in zelfgekozen groepen onder begeleiding van teamleden aan een zelfgekozen onderwerp rondom thema’s die binnen de leergebieden aan de orde komen. Hierbij worden elke keer verrassende combinaties van leergebieden gemaakt, zoals bijvoorbeeld Mens&Maatschappij samen met Sport&Spel en Mens&Natuur met Kunst&Cultuur. Dat betekent: onderzoeksvragen en doelen op te stellen, een planning te maken, het onderzoek uitvoeren en uiteindelijk het eindresultaat te presenteren aan het publiek dat bestaat uit leerlingen, teamleden en ouders/verzorgers.

Ook afgelopen week was het weer Setting op !mpulse Kollum. Zeven dagen lang zijn de leerlingen bezig met Moderne Vreemde Talen. Het doel was om de leerlingen een goed verhaal te laten schrijven in het Engels, waarbij ze gebruik maken van taalverwarringen in het Frans en Duits. Hun verhaal vertalen de leerlingen uiteindelijk in een strip en een toneelstuk. Leerlingen hebben verschillende workshops gekregen. Zo hebben we een striptekenaar over de vloer gehad en hebben de leerlingen geleerd hoe je een spannend verhaal en/of een scenario kunt schrijven.

Foto’s Sake Beerstra