Ware verhaal Marijke Meu

KOLLUM - Hij deed dat in zijn werkkamer in het gemeentehuis in Kollum en voor zijn vertelling was grote belangstelling. Het verhaal was een soort inleiding op de openingsvoorstelling van Marijke Muoi, Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765), in de Grote Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Vrij kort nadat ze naar Friesland kwam, moest ze 20 jaar lang optreden als regentes. Ze had een zwaar leven, maar wist Friesland, Nederland en vooral het Huis van Oranje op diverse manieren te redden. Haar ware verhaal was de moeite waard om te ervaren.

Bilker vertelde het verhaal drie keer en deed dat in het kader van de opening van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 18. In heel Friesland werden vrijdagavond verhalen verteld.

Foto Sake Beerstra