Wurkbesite oan de Poel koel- en vrieshuis

Surhuisterveen - FNP Achtkarspelen hat ôfrûne moandei 29 jannewaris op wurkbesite west by it “De Poel koel-en vrieshuis" yn Surhústerfean. Direkteur Auke Weening fertelde de fraksje fan alles oer syn bedriuw en der wie fansels romte om fragen te stellen.

Foardat er direkteur wurden is fan De Poel wie de hear Weening wurksum by Friesland/Campina, mar hy woe graach in nije útdaging yn sin libben ha. Dêrom hat hy dit grutte bedriuw kocht. De hear Weening is no sûnt in jier of 6 eigener fan De Poel koel-en vrieshuis. Hy wurket hjir tegearre mei noch 3 meiwurkers. It terrein beslacht ûngefear 1,6 hektare, mei in grut pakhûs dêrop, 10 koel/vries-silo’s en sa’n 18.000 pallet-opslach kapasiteit. De Poel hat in flink oantal klanten, dêr sitte ek grutte bedriuwen tusken. De produkten wurde opslein yn koelsilo’s of vries-silo’s. Dizze vries-silo’s frieze alle produkten yn ta sa’n dikke 20 graden ûnder nul. Trochdat alles ynferzen wurdt, ferbrûkt it bedriuw in soad elektrisiteit. Hast like folle as it hiele doarp Surhústerfean. Dêrom binnen der sa’n 1600 sinnepanielen op it dak fan delset. Dit leveret no hast 50 % fan syn stroom produksje op. Oan it ein fan de wurkbesite waarden de FNP-ers rûn lieden troch it bedriuw ûnder begelieding troch Weening. It is een moai en tige skjin bedriuw mei in goeie takomst yn it foarútsjoch.