H. Jonker 25 jaar organist in Kollumerpomp

Kollumerpomp - Zondag 4 februari werd in de PKN kerk van Kollumerpomp stilgestaan bij het feit dat dhr. H. Jonker al 25 jaar als organist aan deze gemeente verbonden is. Met vaste regelmaat bespeelt hij al een kwart eeuw het orgel tijdens de eredienst en dit wilde de gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom waren z’n vrouw, kinderen en collega-organisten uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Na een korte toespraak overhandigde dhr. D. Nicolai, als voorzitter van het college van kerkrentmeesters, de verraste heer Jonker een kadobon en kreeg z’n vrouw een bos bloemen aangeboden.