Mal klaar voor uitkijktoren Feanwâlden

FEANWALDEN/DOKKUM - Momenteel wordt door G. de Haan & Zn. hard gewerkt aan de uitkijktoren 'Goddeleas Fiersicht' . Deze komt bij de Goddeloze singel in Feanwâlden. Het bedrijf heeft een mal gemaakt voor de betonblokken en de eerste betonstort is inmiddels geweest. In samenwerking met NEXT architects en Noppert Beton.

De uitkijktoren is één van de drie landmarks binnen De Centrale As. De andere twee zijn een kunstwerk van Ids Willemsma bij het aquaduct dat is geïnspireerd op de BM'er van Hendrik Bulthuis, en het Bastion bij de noordelijke aansluiting van Dokkum op de Sintrale As, geïnspireerd op het voormalige verdedigingswerk van Dokkum.

Wethouder Albert van der Ploeg sprak donderdagavond tijdens de raadscommissie Omkriten de hoop uit dat er dit voorjaar kan worden begonnen met de aanleg van het nieuwe bolwerk bij Dokkum. Vanwege de slechte ondergrond, slappe veen- en kleilagen is de aanleg van een nieuw Bolwerk bij Dokkum lastig en moeten er extra maatregelen voor deze grondophoging van ca. 6.00m hoog, getroffen te worden. Het ontwerp van landschapsarchitect Eric Overdiep gaat uit van een bastion dat zes meter hoog is en dat als rustplek voor wandelaars en fietsers kan worden gebruikt.

Vanwege de slappe ondergrond, waren in ieder geval extra maatregelen nodig, die zorgen voor hoge kosten zoals extra grond/zand transporten en het toepassen extra zware damwanden inclusief verankering en extra uitvoeringstijd. De aannemerscombinatie die verantwoordelijk is voor de aanlegfase Centrale As bij Dokkum heeft een alternatief voorstel gedaan om de ondergrond mechanisch te verstevigen door toevoeging van toeslagstoffen. Deze methode werd door zowel de provincie als het Rijk afgekeurd. Er werd momenteel aan een alternatief voorstel om in het voorjaar te kunnen beginnen met de aanleg.