Kloostermuseum/dorpsarchief Gerkesklooster-Stroobos richt zich op fotomateriaal

Gerkesklooster - Zaterdag 24 februari is het kloostermuseum/dorpsarchief in de Hervormde Kerk aan de Poorthoek 1A te Gerkesklooster weer geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Het afgelopen jaar heeft de stichting Historische Kring Gerkesklooster Stroobos zich vooral bezig gehouden met het ontstaan en voortbestaan van het voormalige klooster. De stichting wil zich dit jaar vooral richten op het fotomateriaal van het dorp. Daarnaast wil men in maart extra aandacht schenken aan de geschiedenis van de zuivelindustrie.

Op het beeldscherm in de bovenzaal van de kerk kan men de reeds vele oude foto's bekijken en kan men aanvullingen doorgeven aan het bestuur. Wanneer er nog dorpsbewoners zijn die nog oude voorwerpen, ansichtkaarten of ander fotomateriaal van het dorp of de zuivelindustrie in uw bezit hebben en er nog geen bestemming voor hebben, dan wil het bestuur dit graag in ontvangst nemen.