Geslaagde workshop ‘Anders aankijken tegen eenzaamheid’

KOLLUM - Woensdag werd in het gemeentehuis te Kollum de workshop ‘Anders aankijken tegen eenzaamheid’ gehouden. De workshop - gegeven door Richtje Boomsma van NHL-Stenden - werd georganiseerd door ROS Friesland (het adviesbureau en expertisecentrum van de eerstelijnszorg in Friesland) in samenwerking met DDFK-gemeenten.

Wethouder Paul Maasbommel van de gemeente Kollumerland c.a. leidde de middag in.

Doel van deze workshop was om met mensen in gesprek te zijn en acties te ondernemen om eenzaamheid binnen onze regio aan te pakken, oftewel ‘verbinden’! DDFK-gemeenten hebben hier tijdens ‘de week tegen de eenzaamheid’ in 2017 aandacht aan besteed. Hier zijn structurele acties uit voortgekomen, waarvan deze workshop er één was.

Eenzaamheid is niet alleen het gebrek aan contacten, maar ook het gebrek aan zingeving. Het mogelijk maken van ontmoetingen is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het bestrijden en verlichten van eenzaamheid. Maar wat net zo belangrijk is, is het helpen bewust worden wat iemand nodig heeft om zijn of haar leven weer betekenis te geven en wat iemand daar zelf aan kan doen.

Belangrijk is dat we kijken naar de ‘betekenisvolle contacten’ die iemand heeft of weer kan ontwikkelen. Het aantal contacten is daarbij minder belangrijk, dan de kwaliteit van de contacten. Het zijn niet alleen ouderen die zich eenzaam voelen. Eenzaamheid komt ook voor bij jongeren, mensen met gezondheidsproblemen of een beperking, alleenstaanden, laagopgeleiden en migranten.

Er bleek veel belangstelling voor dit onderwerp te zijn. Deze workshop was voor de tweede keer volgeboekt. Er deden zo’n 30 belangstellenden uit verschillende organisaties, zoals huisartsenposten, kerken, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties, aan de workshop mee.

Natuurlijk werd er ook aandacht besteed aan wat er in binnen de DDFK-gemeenten op dit gebied al aan zorg voorhanden is, zoals netwerkcoaches, cursussen Grip en Glans, Doarpsomtinkers, het gebiedsteam. Ook werd de website www.noordoosthelpt.nl weer onder de aandacht gebracht en de organisatie WeHelpen.