Poppentheater Anansi met Jan Klaassen in De Schierstins

Feanwâlden - Op de donderdag van de krokusvakantie brengt Poppentheater Anansi een mooi kinderprogramma in De Schierstins te Feanwâlden: ‘Nieuwe avonturen van Jan Klaassen’. Om precies te zijn donderdag 1 maart om 14.00 uur. Het is de specialiteit van de ervaren speelster Gitta Lichthart.

De voorstelling is voor kinderen vanaf 4 jaar; ouders of pakes en beppes zijn ook welkom. Gezien de verwachte belangstelling is reserveren aan te bevelen: info@schierstins.nl of tel. 0511-472937. Bij een grote toeloop is er eventueel ook een voorstelling om 15.30 uur. Poppentheater Anansi laat de held van de poppenkast weer voor het voetlicht komen. Omdat Katrijn het voorjaar in haar hoofd heeft, belooft dat voor Jan niet veel goeds. Op de baby passen en helpen met de voorjaarsschoonmaak? Om ziek van te worden. Hij heeft liever zijn eigen avonturen. In de Schierstins speelt ze naast ‘Jan Klaassen en de schoonmaak’ een eigen avontuur van Jan Klaassen. De Jan Klaassen poppenkast is voor deze keer voor kinderen vanaf 4 jaar, dus niet voor de aller jongste kinderen geschikt. Naast Jan Klaassen, Katrijn en de baby zullen nog meer figuren de revue passeren. Samen zorgen ze voor ouderwets speelplezier. En jij als kind en u als pake en beppe of als ouder kunnen er zelf bij zijn. Gitta Lichthart van Poppentheater Anansi wil naast haar andere poppentheatervoorstellingen toch ook graag de traditionele Jan Klaassen en Katrijn-poppenkast voort laten bestaan. Het zou jammer zijn zo’n lange traditie te laten verdwijnen. Het hoort bij ons culturele erfgoed. Sinds 2012 is er gelukkig in Amsterdam de Jan Klaassen Academie en zij was één van het eerste uur. De Jan Klaassen poppenkast was vroeger niet specifiek voor kinderen bedoeld, maar meer voor volwassenen. Het is daarom niet voor de allerjongste kinderen deze keer.