Sociaal Links bezoekt de Schierstins in Feanwâlden

Feanwâlden - De top zeven van de lijst van Sociaal Links heeft afgelopen zaterdag een bezoek gebracht aan de Schierstins in Feanwâlden. Dit bezoek was bedoeld als een presentatie van de bovenste zeven kandidaten op de lijst. Sociaal Links is het samenwerkingsverband van Grien Links, PvdA en sympathisanten van de SP. Met deze lijst beoogt Sociaal Links om nieuwe en vooral jongere mensen een zetel te geven in de gemeenteraad van Dantumadiel. De lijst wordt aangevoerd door Rommy Kempenaar uit De Westereen.

Het bezoek aan de Schierstins was ook bedoeld om kennis te nemen van de toekomstige ontwikkelingen van dit unieke gebouw als cultureel centrum in Dantumadiel. De Schierstins wil hét centrum zijn voor middeleeuws erfgoed in Noord-Nederland. Een bruisend centrum voor kunst en cultuur, waar de lokale gemeenschap met plezier en regelmaat gebruik van maakt. Daarmee is De Schierstins uniek voor de gemeente Dantumadiel. Niet alleen als cultuurhistorisch centrum, met de enig overgebleven torenstins van Fryslân, de wisselende exposities en voorstellingen maar ook met de Theun de Vries kamer waar wij kennis kunnen nemen met het erfgoed van deze bekende Nederlandse schrijver uit Feanwâlden. Sociaal Links heeft in haar verkiezingsprogramma dan ook staan dat wij culturele instellingen als de Schierstins actief willen ondersteunen. Dantumadiel is een van de meest Frysktalige gemeentes van Fryslan en dat moet je als gemeente uitdragen en helpen om dit culturele centrum verder uit te breiden.