Twee concerten Marcel en Lydia Zimmer in Buitenpost

Buitenpost - Marcel en Lydia Zimmer geven op 18 maart twee concerten in de het Lichtbaken in Buitenpost.

De organisatie van deze concerten is in handen van Platform Outreach, een interkerkelijke evangelisatiecommissie in Buitenpost. Marcel en Lydia Zimmer geven ’s middags om 16.00 uur een concert voor de kinderen en ’s avonds om 20.00 voor de volwassenen. Tijdens de studie aan het conservatorium werd het Marcel duidelijk dat God zijn talenten wilde gebruiken om mensen mee te nemen in aanbidding, niet alleen door het musiceren maar ook door het schrijven van liederen (o.a. 'Onze Vader', 'Aan Uw voeten', 'Til mij op' en 'Heer, U bent altijd bij mij'). Lydia wilde altijd schooljuf worden met de bedoeling de zending in te gaan om kinderen van zendelingen te onderwijzen. Tijdens haar studie leerde ze Marcel kennen. Hun gezamenlijke passie – aanbidden en musiceren – werd steeds duidelijker. In die periode waren zij allebei actief betrokken bij de Pinksterconferenties van Opwekking en begonnen ze af en toe samen op te treden. Na het uitkomen van hun eerste cd 'Wat een liefde' zijn ze steeds vaker in het land te vinden en tot op de dag van vandaag genieten ze er enorm van om samen met groot en klein te zingen voor God. Meer informatie over de concerten is te vinden via www.christengemeentebuitenpost.nl/marcelenlydia Hier zijn ook de tickets te bestellen.