Recyclingbedrijf verzuimt brand te melden: 4500 euro boete

KOOTSTERTILLE - Officier van justitie Siebren Buist liet donderdag op de zitting van de economische politierechter een duidelijke waarschuwing uitgaan naar een recyclingbedrijf uit Kootstertille.

Het bedrijf is de laatste jaren herhaaldelijk bestraft voor het plegen van milieudelicten. Vanaf 2012 tot en met 2015 gebeurde dat ieder jaar. Donderdag moest het bedrijf zich voor de economische politierechter verantwoorden omdat een brand niet volgens de voorschriften was gemeld bij de bevoegde instantie, in dit geval was Gedeputeerde Staten.

De brand was eind februari ontstaan in een bult houtsnippers en geblust door de brandweer. Dit soort incidenten moeten gemeld worden. Toen een verbalisant een paar dagen later op het bedrijf was, was er weer een brandje. Een van de leidinggevenden zou tegen de verbalisant hebben gezegd dat het bedrijf had besloten geen melding te doen van de brand vanwege slechte ervaringen uit het verleden.

Eerdere incidenten waren tot op de bodem uitgezocht en hadden het bedrijf veel geld gekost. 'Het bedrijf moet erop gericht zijn dat dit soort incidenten niet plaatsvinden', merkte Buist op. De officier voegde er aan toe dat hij overwoog om contact op te nemen met de toezichthoudende instantie en dat hij de leiding van het bedrijf wilde uitnodigen voor een gesprek.

'Om te zien hoe het verder moet', aldus Buist. Voor het niet melden van de brand eiste hij een boete van 5500 euro. Rechter Kees Post maakte er 4500 euro van, plus 1000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De rechter hield er ook rekening mee dat het om een zaak alweer twee jaar op de plank had gelegen. Er waren geen vertegenwoordigers van het bedrijf naar de rechtbank gekomen.