Zeer geslaagde Bodemvondstendag in het IJstijdenmuseum

Buitenpost - Zaterdag 24 februari 2018 hield het IJstijdenmuseum weer een bodemvondsten-dag. Deze keer in het nieuwe bezoekerscentrum op het terrein van de Kruidhof. Ongeveer 150 bezoekers kwamen langs deze dag.

Vanuit heel Noord-Nederland trekken jaarlijks tientallen detector amateurs naar Buitenpost voor deelname aan de jaarlijkse bodemvondsten-dag. Met de metaaldetectoren is in de wintermaanden op de kale akkers nog heel veel terug te vinden uit vroegere tijden. Muntschatten, fibula's, bronzen beeldjes, gespen, stempels en nog tientallen andere voorwerpen komen ieder jaar boven water.

Er waren weer verschillende deskundigen aanwezig op het gebied van munten, voorwerpen van metaal en been, fossielen, zwerfstenen, stenen werktuigen en artefacten.

Ook waren er weer een aantal stands van detector amateurs, die hun bijzondere of interessante vondsten lieten zien en u konden vertellen over hun hobby. Het is telkens weer een gezellige ontmoetingsplaats van ervaren detector amateurs en beginners die hun ervaringen delen.

Een metaal detectorbedrijf demonstreerde de nieuwste metaaldetectoren en gaf advies aan de belangstellenden.

Nieuw was deze keer een korte presentatie van Maaike de Haas en Margot Dalemans, beide vondst-registratoren van PAN, over regels en afspraken bij het werken met metaaldetectoren. P.A.N. staat voor Portable Antiquities of the Netherlands. PAN is een netwerk van Universiteiten, (semi) overheidsinstellingen, musea en De Nederlandse Bank. Zij werken samen met als doel bodemvondsten van metaal (munten, kledingspelden, gespen,etc.) in prive-bezit te fotograferen, determineren en publiceren op internet.

Er waren weer diverse mensen langsgekomen met spectaculaire en mooie vondsten. Een van de hoogte punten was een geslagen zilveren penning uit 1580, zie afbeelding. Heeft te maken met de tachtigjarige oorlog tegen de Spanjaarden. Voorlopige identificatie geeft aan dat het een historie-penning is met aan de voorzijde afbraak van de drie forten te Leeuwarden, Harlingen en Stavoren. Je ziet mannen met houwelen, kruiwagens, paarden e.d. binnen omschrift. De keerzijde: David met slinger in gevecht met Goliath, die zijn schild heft om worp tegen te houden binnen het omschrift. Verder bestonden de vondsten uit een gouden Keltische munt, gouden ringen, Romeinse en middeleeuwse fibula’s (mantelspelden) en diverse Romeinse, vroegmiddeleeuwse Merovingische en Karolingische en middeleeuwse munten. Ook mooie zwerfstenen met kristallen, steentijdwerktuigjes en fossielen werden getoond.

In het IJstijdenmuseum is sinds kort het Neanderthaler meisje te zien.

Foto's: Jantsje Wiersma en IJstijdenmuseum