Politieke avond met CDA-lijsttrekkers en kamerlid Harry van der Molen in De Kruisweg

Damwâld - DAMWALD - De CDA-afdelingen Dantumadiel en Tytsjerksteradiel houden op maandag 12 maart van 19.30 - 22.00 uur een politieke avond in De Kruisweg, Haadwei 42 in Damwâld. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

DAMWALD - De CDA-afdelingen Dantumadiel en Tytsjerksteradiel houden op maandag 12 maart van 19.30 - 22.00 uur een politieke avond in De Kruisweg, Haadwei 42 in Damwâld. Belangstellenden zijn van harte welkom. 
 
Trots
Het Friese CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen vertelt over zijn belevenissen in Den Haag en interviewt de lijsttrekkers Jan Jitse Visser (Dantumadiel) en Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel). In een filmpje vertellen Visser en Hoekstra waar ze in hun eigen gemeente trots op zijn en waar zij zich de komende jaren sterk voor willen maken. Vervolgens is er voor de aanwezigen volop gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan.
 
Werkbezoeken in de regio
Voorafgaand aan deze politieke avond staat ’s middags een tweetal werkbezoeken met Harry van der Molen en de lijsttrekkers op het programma. Om 13.30 uur worden op CSG Liudger in Burgum kinderen van de basisschool bezocht. Zij zijn in de technieklokalen bezig met het project 'Slimme Handen' van PCBO Tytsjerksteradiel. Met CSG Liudger en ondernemers uit Tytsjerksteradiel wordt daarna gesproken over techniek in het onderwijs en over het tekort aan vakmensen.   
 
Om 15.00 uur bezoekt het gezelschap RTV Noordoost-Friesland. RTV NOF verzorgt als één van de eerste “streekomroepen” in Nederland het publieke media-aanbod voor meerdere gemeenten in Noordoost Fryslân. Het belang van de streekomroep voor de lokale democratie komt aan de orde, een relevant thema in deze verkiezingstijd. Aanwezig is ook de NLPO, het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de lokale publieke omroepen in Nederland.