Driedelige Bewonerscursus Nationaal Park De Alde Feanen

Earnewâld - De Alde Feanen, een prachtig laagveenmoeras in het hart van Fryslân. Een afwisselend landschap met meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. En bovendien een Nationaal Park. Maar waarom is het eigenlijk een Nationaal Park? Hoe is het landschap ontstaan? Wat groeit er, bloeit er en leeft er? En hoe kan dat in stand gehouden worden? Voor mensen die vlakbij het gebied wonen is er een Bewonerscursus Nationaal Park De Alde Feanen waarin je antwoord krijgt op deze vragen.

Praktische informatie
  • De cursus bestaat uit twee informatie avonden (4 en 11 april, beide van 20.00 tot 22.00 uur) en een vaarexcursie (21 april, van 9.00 tot 12.00 uur).
  • Kosten zijn € 25 per deelnemer, ter plekke te voldoen.
  • De cursus vindt plaats in Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen, Koaidyk 8a, 9264 TP Earnewald.
Neem voor meer informatie en opgave contact op met Monique Winters van IVN via m.winters@ivn.nl of 058 - 2890463. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang. Meer informatie over het Nationaal Park: www.np-aldefeanen.nl.