Echtpaar denkt bij diamanten huwelijk terug aan ijs en choco

Damwâld - Op de ijsvloer sloeg de vonk over. “It wie iiskȃld op de baan yn Broeksterwȃld, mar lokkich wie der waarme poeijermolke”. De winterse herinnering aan de eerste ontmoeting in cupidosfeer van Ritske Zuidema (83) en Nellie Bloem (81) is een beeld dat bijblijft.

Hun huwelijksdag op officieel 4 maart 1958 sloot naadloos aan op het ijsvloermoment. “In soad snie op de dei fan ús houlik. En jûns in gesellich feest yn de seal fan Hendriks-Anne, de famylje De Jong yn Broeksterwȃld”. De zoon van Wietse Zuidema en Korneliske Zuidema-Boonstra en de dochter van Johannes Bloem en Antje Bloem-Wijnsma wisselden de ringen in het oude gemeentehuis naast het huidige gemeenschapscentrum De Krúswei. De vader van Ritske was actief in de handel en ventte onder meer met petroleum. Ritske volgde zijn vader niet in diens voetspoor, maar koos voor een bestaan als bakkersknecht bij aanvankelijk Bottema in Damwȃld die nadien naar Amerika emigreerde. Na de militaire dienst werd hij aangetrokken door bakker Van der Veer die destijds al grote bekendheid genoot vanwege kwalitatief hoogwaardig roggebrood. “Ik woe winliken wat oars, mar Van der Veer kaam by uzes oan hûs en sei: kinst wol by ús komme. En”, geeft hij met een blij gevoel aan, “doe bin ik mar bleaun. It hat goed foldien, want ik haw der fjirtich jier wurke en koe mei 59 jier yn de fut”.Zijn beroepskeus voor het leven kreeg een dimensie extra, doordat hij met Nellie een bakkersdochter aan de haak sloeg. Zijn voorkeur voor een degelijk stukje roggebrood met stroop kent ze als geen ander. “Brea mei sjerp. Echt, hearlik”. Ze woonden al dicht bij elkaar. Nellie Bloem is geboren in Murmerwoude, Ritske Zuidema in Broek onder Akkerwoude zoals dat indertijd werd aangeduid. Opvallenderwijs is naast de liefde voor elkaar ook decennialang de liefde voor de schaatssport en bovendien voor de zwemsport een kwestie van gedeelde vreugde geweest. “Wy rieden gjin fêste tochten op it iis, mar altyd yn de frije sfear nei Ljouwert ta of oant yn de fiere omkriten. Hearlik sa mei elkoar bûtendoar te ploegjeriden”. Ook zwembaden werden tot op hoge leeftijd met talrijke bezoeken vereerd zoals De Sanjes in Feanwȃlden en De Frosk in De Westereen. Beiden delen ook de liefde voor het buitenleven. “Fytse of kuijerje, mar yn elk gefal de natoer yn en it leafst nei De Houtwiel”. Ritske Zuidema mocht naast zijn beroep als ovenist bij thuiskomst graag in de moestuin vertoeven om eigen groenten te verbouwen. Samen met Nellie kon hij in de huiselijk sfeer ook echt genieten van allerlei vogelgeluiden in de buurt zoals kanaries. Zelf is hij jarenlang actief geweest als zingend lid van het bijbels georiȅnteerd koor ‘Dit is ’t wat ús bynt’ in Broeksterwȃld. Op kerkelijk erf is hij over de periode van ruim veertig jaar ook wisselend diaken of ouderling van de Christelijk Gereformeerde Kerk geweest. Hij was daarnaast actief voor de mannenvereniging van de kerk en zij voor de vrouwenvereniging. Uitzonderlijk voor die tijd was dat Nellie Zuidema-Bloem na het huwelijk tot aan de geboorte van hun eerste dochter werkzaam bleef bij Kooistra’s Kledinghuis in Damwȃld. Veel later is ze 12,5 jaar in dienst geweest bij een modehuis in Dokkum. Tot eind vorig jaar woonden beiden zelfstandig in Damwȃld. Ondertussen verblijft Ritske Zuidema in Talmahûs te Feanwȃlden. Burgemeester Klaas Agricola bezocht het echtpaar woensdag in hun woning aan de Badhûswei. Het diamanten tweetal kent drie dochters die na hun huwelijk zorgden voor negen kleinkinderen. Inmiddels hebben zich ook zeven achterkleinkinderen bij hun nakroost gevoegd. “Nei sechstich jier sjogge jo op in protte dingen werom”, vertelt Nellie Zuidema-Bloem. “It is foaral ferwûndering oer alles en in wûnder dat wy it beide helle ha”. Bij die wonderen behoren ook de tientallen herinneringen aan georganiseerde reizen richting Zwitserland, Frankrijk en Spanje die ze samen in een warme sfeer kunnen delen naast die ene herinnering die hen nog wel eens kippenvel bezorgt. “Dy earste moeting. Oh, doe wie it sa kȃld”. Tekst/foto: Jelle Raap