Doener met passie voor herstel zwaait na halve eeuw écht af

Surhuisterveen - Hij was de eerste werknemer van het bedrijf. Ruim vijftig jaar later houdt Herman van Til het voorgezien bij Autoschade Anne van Kammen. ,,Myn passy is it herstellen fan skea.”

Van Til trok een week geleden definitief de deur van het bedrijf aan de Grensweg in Surhuisterveen achter zich dicht. Bijna tien jaar geleden nam de Feanster officieel afscheid van de onderneming door gebruik te maken van een vut-regeling. Niet veel later keerde hij drie dagen in de week terug bij Van Kammen om zich volledig te storten op het efficiënt en milieuvriendelijk herstellen van schades aan caravans en campers. ,,Ik woe net thús sitte. Ik bin ’n doener”, aldus Van Til. Dat er eind vorige week tóch een einde aan zijn carrière bij Autoschade Anne van Kammen kwam, had met de kalender te maken. Op 28 februari werd Herman van Til zeventig jaar. Het bereiken van deze leeftijd in combinatie met een mijlpaal in zijn loopbaan deed hem besluiten voorgoed een punt achter het herstelwerk te zetten. In oktober was het vijftig jaar geleden dat Van Til in dienst kwam bij Van Kammen. ,,It is moai west”, zo vertelt Van Til stellig. Als negentienjarige kwam Van Til op de loonlijst bij wijlen Anne van Kammen, de grondlegger van het autoschadebedrijf. De onderneming was destijds nog gevestigd aan de Taeke Schuilengalaan in Surhuisterveen. In 1976 volgde nieuwbouw op de huidige locatie aan de Grensweg. ,,Dat wie in hiele ferbettering”, blikt Van Til terug. ,,It waard in stik profesjoneler.” In de beginperiode pakte Herman van Til nagenoeg alles op wat met autoschade te maken had. Uitdeuken, spuiten, afmonteren; niets was de allrounder teveel. Door een stijging van het aantal voertuigen namen de werkzaamheden bij Van Kammen een hoge vlucht. Door innovatieve technieken veranderde er logischerwijs het nodige in de aanpak. Toch bleef een groot deel ‘handmade’, zo stelt Van Til. De Feanster legde z’n ziel en zaligheid in het herstelwerk, een enkele keer soms tot diep in de nacht. ,,Dan woe’k it gewoan klear ha. Myn wurk is myn hobby. Ik sei ek nea nee. Ik koe einliks alles meitsje.” Halverwege de jaren negentig kreeg Autoschade Anne van Kammen de reparaties van caravans en campers erbij (Profile Repair). Dat was de caravan-minnende Van Til op het lijf geschreven. Het credo van Van Kammen is om een herstelbedrijf te zijn en als het enigszins kan vervangingen achterwege te laten. ,,Herstelle is ek folle moaier foar de orizjinaliteit. It is ek kostenbesparjend. Mar der binne grinzen. As de ynskatting is dat herstel net moai wurdt, dan kieze wy foar ferfanging. Ek is de tiid in beperkende faktor. It moat ekonomysk wol ferantwurde wêze.” Van Til draaide zijn hand niet om voor flinke uitdagingen. Eigenlijk was geen schadegeval hem te hoog gegrepen. ,,It is in echte fakman. Herman van Til hat it bedriuw ek mei opboud”, aldus Bert van Kammen, die samen met zijn broer Mient als tweede generatie de onderneming runt. Van Til is volgens Van Kammen een man met ontzettend veel know-how op het gebied van schadeherstel. ,,Sokke meiwurkers binne goud wurdich.” De specialist pur sang heeft het op zijn beurt altijd ook uitstekend naar de zin gehad bij Autoschade Anne van Kammen. ,,Der kin altiten goed oerlein wurde en der is in prima wurksfear. It is in hjir in moai ploechje”, aldus Van Til over zijn collega’s. Het geringe personeelsverloop spreekt volgens hem wat dat betreft ook boekdelen. Dat Herman van Til een tweede comeback maakt bij de Feanster schadehersteller, is volgens hem volstrekt uitgesloten. ,,It is no écht foarby. Ik krij straks myn tiid wol mei oare dingen om.” Tekst en foto: Atze H. van der Ploeg