Huldiging Europees en Nederlandse kampioenen in Kollumerzwaag

Kollumerzwaag - Op dinsdagavond 6 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van het Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster in het dorpshuis De Trije Doarpen. Er was een goede opkomst, zo’n tachtig personen, dit wordt door het bestuur zeer gewaardeerd.

Ook dit jaar werden er weer kampioenen gehuldigd door de voorzitter van het Plaatselijk Belang en door de wethouder Paul Maasbommel. Zo werd de seniorengroep van SVK opnieuw Nederlands kampioen op het onderdeel trampoline. De groep, bestaande uit Kristien Gommers, Anna Nuveld, Alissa en Sjanine Westerhof, Wytske van der Veen, Sjoerdje Janna Venema, Ytje de Jong en Margreet Oevering, staat onder leiding van Annet Kamstra. Ook Gonne Dijkstra uit Kollumerzwaag is Nederlands kampioen geworden met het mennen van haar paard Angelina in de zwaarste klasse, namelijk ZZ. Zij kon helaas zelf niet aanwezig zijn bij de huldiging. Haar moeder heeft voor haar de bloemen en envelopjes in ontvangst genomen. Nieuw voor Kollumerzwaag was dat er dit jaar een Europees kampioen was. Jabik Banga heeft aan de hand van foto’s verteld over zijn paard Lime Light Minstrel, waarmee hij Europees kampioen werd bij American Quarterhorse – Two Year Old Stallions. Tijdens deze avond heeft het Plaatselijk Belang afscheid genomen van drie bestuursleden, Tetsje-Wijke van der Meulen, Thea Kingma en Lammert de Graaf en vervolgens twee nieuwe bestuursleden verwelkomd, Henk de Vries en Klasina Kooistra. Wytske Venema van Thús Wonen heeft de leden meegenomen in de plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw van huurwoningen in Kollumerzwaag. Theo Mulder heeft het dorp ingelicht over zijn initiatief tot oprichting van een energiecoöperatie Kollumerzwaag en Veenklooster. Wierd Kooistra heeft samen met Stef Jorritsma het ontstaan en het belang van de dorpenfederatie gepresenteerd. De dorpenfederatie is een bestuur van afgevaardigden van de Dorps- en Plaatselijk belangen van Kollumerland en houdt zich bezig met dorpsoverstijgende zaken in contact met de gemeente. Tussen de huldigingen en presentaties heeft voorzitter Douwe Keegstra de leden van het Plaatselijk Belang meegenomen in een terugblik op 2017 en in de lopende zaken waar het bestuur mee bezig is. Het laarzenpad waar het bestuur sinds enkele jaren mee bezig is, kan niet gerealiseerd worden gezien het feit dat er een bezwaar van een grondeigenaar is ingebracht. Kollumerzwaag is in het bezit van oud filmmateriaal (sinds de jaren dertig). Hedzer Kooistra en Bennie Wiersinga hebben hiervan twee collages gemaakt die tijdens de avond getoond werden. Het publiek herkende verschillende oude bewoners van de films. Burgemeester Bilker was aanwezig en nam het woord aan het eind van de avond. Hij sprak zijn waardering uit over het feit dat Kollumerzwaag zo actief aan de slag is met verschillende onderwerpen en daarnaast Veenklooster in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 met het Keningsmiel en Masquerade. Het Plaatselijk Belang kijkt terug op een goed bezochte, ontspannen en gezellige avond met de leden en andere genodigden. Foto's: Jantsje Wiersma