Stieneke van der Graaf brengt bezoek aan Noordoost Fryslân

De Westereen - De ChristenUnie in de gemeenten Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben Stieneke van der Graaf uitgenodigd voor een bezoek aan de regio. Stieneke van der Graaf is sinds 2017 kamerlid voor de ChristenUnie en heeft o.a. basis- en voortgezet onderwijs in haar portefeuille. Op vrijdagmiddag 16 maart zal zij te gast zijn in de drie gemeenten.

Samen met o.a. de lokale de lijsttrekkers Gerben Wiersma, Douwe Hooijenga en Toos van der Vaart zal Stieneke van der Graaf diverse locaties in de regio bezoeken. In Brede school ‘de Hege Seis’ in de Westereen zal worden stilgestaan bij 21e -eeuwse vaardigheden binnen het basisonderwijs en Digitaalhuisplus. Daarna volgt een bezoek aan ‘Superschool’ Liudger in Burgum. Tevens is er aandacht voor de unieke samenwerking tussen Liudger en Singelland, de havoTOP. Als laatste brengt het gezelschap een bezoek aan het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) in Buitenpost. Hier zal o.a. de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven centraal staan. De middag wordt om 17.15 uur afgesloten met een informeel ontmoetingsmoment in KEI.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd (een deel van) het programma bij te wonen. Voor exacte tijden kijk op de website van de lokale partijen.