Vrijwilligersdagen NLdoet bij SC Veenwouden een groot succes

Feanwâlden - Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart hebben een grote groep vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken op de voetbalvelden van SC Veenwouden. De voetbalclub deed voor de tweede keer mee aan de landelijke actie NLdoet van het Oranjefonds.

Volgens Anna Sibma van de activiteitencommissie van SC Veenwouden was de actie een succes. “Alle wiken binne der ferskate frijwilligers by de fuotbalklup oan it wurk. De aksje NLdoet luts krekt wat mear minsken en yn twa dagen is der in hiel soad wurk ferset. Alle reklamebuorden by it haadfjild bin himmele, boxen binne saust en er is ûnder oaren houtwurk by de kantine skjinmakke. It sjocht der no wer kreas út. Tige tank oan alle frijwilligers foar harren help. En ek it Oranje Fonds foar harren stipe.”

SC Veenwouden kent een vrij groot vrijwilligersbestand, maar er is ook volop werk. De actie NLdoet zorgt ervoor dat mensen op een laagdrempelige wijze in contact kunnen komen met vrijwilligerswerk. Bij SC Veenwouden hebben tijdens de actie niet alleen mensen geholpen die al vrijwilligerswerk deden bij de club. Ook nieuwe vrijwilligers, onder andere ouders en raadsleden van het CDA Dantumadiel, waren actief. Anna Sibma: “It wie in sukses, takom jier mar wer!”.