Bijeenkomsten Stille Week in Fonteinkerk Buitenpost

Buitenpost - Van 26 maart t/m 1 april wordt in het kader van de Stille Week, iedere avond in de Fonteinkerk, de Achtkant 48 in Buitenpost een korte, sobere samenkomst gehouden.

Deze avonden worden georganiseerd door de jongeren van 17-20 jaar. Zij gebruiken hiervoor materiaal van de site www.stilleweek.nl. Het thema van deze week is: De lijdende dienaar van de Heer, naar aanleiding van vier profetieën uit het bijbelboek Jesaja. Ook wordt stilgestaan bij Matteüs 26-28, waarin de laatste momenten van Jezus’ lijden, sterven en opstanding beschreven worden. De bijeenkomsten starten op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om 19.00 uur. De dienst op Goede Vrijdag begint om 19.30 uur en op Paaszondag om 09.30 uur.