Gratis compostactie Kollumerland

Op de Milieustraat aan de Trekweg in Kollum is zaterdag 17 maart gratis compost te verkrijgen voor inwoners van de gemeente Kollumerland c.a.

Zaterdag 17 maart is de landelijke Compostdag. Op de Milieustraat aan de Trekweg in Kollum is voor vanaf die dag gratis compost verkrijgbaar. De gemeente wil het gescheiden inzamelen stimuleren. Wethouder Boerema van de gemeente deelt daarom om 9.00 uur persoonlijk de eerste aanhangwagens met compost uit aan belangstellenden. Deze actie is een initiatief van Omrin, Orgaworld en de gemeente.

Zolang de voorraad strekt kunnen inwoners van de gemeente vanaf zaterdag 17 maart 2018 tijdens de openingsuren van de Milieustraat, gratis compost ophalen. Kijk voor de openingstijden van de Milieustraat op de website van de gemeente.

Op=Op

Het betreft een ‘opschepactie’. Dit houdt in dat de compost zelf op een meegebrachte aanhanger, of in de achterbak van een auto moet worden geschept. Per voertuig mogen maximaal twee kruiwagens worden meegenomen. Hoewel er een flinke berg compost zal liggen, geldt het motto: ‘op=op’.

Gratis

Met het gratis uitdelen van compost bedankt de gemeente de burgers voor hun inspanning om GFT-afval (Groente-, Fruit- en Tuinafval (snoeihout, taken en gras) gescheiden aan te leveren. Zo kan men kennismaken met het resultaat van de gescheiden inzameling, namelijk GFT-compost. De gemeente wil iedereen wijzen op het feit dat het op een natuurlijke manier bemesten van de tuin beter is dan met kunstmest.

Goed voor de tuin

Compost is goed voor de tuin omdat het een natuurlijke bodemverbeteraar is. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem.

Afvalscheiding: goede zaak

Composteren bespaart ook geld omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is. In veel gevallen zelfs bijna de helft goedkoper dan het verbranden van huishoudelijk afval. Genoeg redenen om het GFT goed gescheiden te blijven aanleveren!