17e Kollumer Katloop voor Spieren voor Spieren

Kollum - Donderdag 26 april vindt de jaarlijkse editie van de Kollumer Katloop plaats. Dit jaar wordt de loop voor de zeventiende keer gehouden.

De Katloop vindt altijd plaats tijdens de Kollumer Katdagen. De Katloop begint om 19.30 uur in de Voorstraat van Kollum; daar is ook de finish. Er zijn net als de vorige keren twee afstanden te lopen: 6,4 km en 13,8 km. Verder is er voor de jonge lopers een scholierenloop, die om 18.00 uur begint, ook in de Voorstraat. Deze scholierenloop is tevens het officiële kampioenschap hardlopen voor scholen en leerlingen van de gemeente Kollumerland. Om alvast in de sfeer te komen en goed voorbereid te starten is er ook dit jaar voor de scholierenloop een gezellige gezamenlijke warming up. Deze warming up begint om 17.45 uur bij de start in de Voorstraat. De warming-up wordt verzorgd door een ervaren instructeur van sportcentrum Perfect fit uit Kollum.

Deelname aan de scholierenloop is gratis. De andere lopers betalen € 9,- per persoon (via de site www.kollumerkatloop.nl), ongeacht of je 6,4 dan wel 13,8 km loopt. Inschrijving op de dag zelf kan ook maar is 1 euro duurder. Inschrijven en omkleden is mogelijk in de Van der Bij Sporthal vanaf 18.00 uur.

Alle deelnemers aan de 6,4 en 13,8 km krijgen als aandenken een mooi Techno-loop shirt mee. De opbrengsten van de Katloop gaan, na aftrek van de kosten, naar Spieren voor Spieren. Behalve de deelnemers leveren sponsoren, vrijwilligers en de scholen een belangrijke bijdrage aan het resultaat. Vorig jaar resteerde een positief saldo van ruim € 1.500,-- wat naar Spieren voor Spieren is gegaan. Vorig jaar deden zo’n 250 lopers en 140 scholieren mee. De organisatie hoopt deze mooie aantallen ook dit jaar weer te halen.

Wie meer informatie wil hebben kan de site raadplegen: www.kollumerkatloop.nl of mail naar info@kollumerkatloop.nl. De Katloop wordt georganiseerd door Rotaryclub Lauwersland.