Verenigingen krijgen gift van Vereniging tot bevordering van de landbouwarbeid

Kollum - Vereniging tot bevordering van de landbouwarbeid in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland viert haar 125 jarig jubileum. 125 jaar geleden was Friesland een agrarisch gewest. Lange tijd werd er goed geboerd en ging het goed met de economie. Maar vanaf 1875 gingen de prijzen van de agrarische producten fors naar beneden. Er kwam een crisis. Vele boeren gingen failliet, er moest fors bezuinigd worden. De werkloosheid en de armoede namen vooral in de winter erg toe.

Op 25 maart 1893 werd door toenmalige burgemeester Witteveen en notaris Andreae en nog een zeventien tal agrariërs een vereniging opgericht, om wat aan deze moeilijke situatie te gaan doen. Het doel van de vereniging werd als volgt geformuleerd:
“Het doel van de vereniging is het lot van den veldarbeider in deze gemeente te verbeteren door het verstrekken van meerderen en geregelden arbeid tegen een billijk loon”. 
Dit werd gerealiseerd door perceeltjes land in diverse plaatsen in de gemeente aan arbeiders tegen een matige prijs te verhuren, zodat zij hun eigen voedsel konden gaan verbouwen.

Door de toegenomen welvaart werd eind jaren vijftig de belangstelling voor de volkstuinen geringer. De percelen van de vereniging, welke liggen in Kollumerzwaag, Kollum, Westergeest en Munnekezijl, worden nu gebruikt als grasland, tennisbanen, dierentuin en voor biologische akkerbouw.

De vereniging heeft momenteel niet meer alleen het doel  om op te komen voor de positie van de landarbeider, maar voor alle maatschappelijke groeperingen in Kollumerland c.a..

De vereniging heeft daarom besloten ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum een gift te geven aan diverse doelen in de gemeente Kollumerland. Deze giften zijn op de feestelijke jaarvergadering aan de vertegenwoordigers van de betreffende verenigingen uitgereikt. 

De instellingen, die een gift hebben ontvangen: De Gehandicapten Sportvereniging Aktivo, Het Kollumer Museum “Mr. Andreae”, De Maartenruiters, de Voedselbank Kollumerland, De Stichting Vrienden van Meckamastate, de Vrijwilligers van Meckamastate.