Provincie wil Rijksstraatweg (de N355) veiliger maken

TWIJZEL - De provincie Fryslân wil de Rijksstraatweg (de N355) veiliger maken. Het gaat onder andere om het gedeelte van Quatrebras tot aan Twijzel.

Op dit moment wordt er op de N355 soms erg hard gereden. Daarnaast zijn de kruispunten onoverzichtelijk en ondui­delijk. Dat kan zorgen voor onveilige situaties. Die willen we natuurlijk graag voorkomen. Samen met adviesbu­reau Sweco, de omgeving en belanghebbenden gaan we de komende maanden aan de slag met het maken van een plan om de situatie te verbeteren. Het doel is een veilige weg voor iedereen: van automobilisten tot fiet­sers en voetgangers.

Welke punten in de Rijksstraatweg zijn onveilig? Waar moet de provincie Fryslân rekening mee houden als de weg aangepakt wordt? Deze vragen stonden centraal tijdens de inloopbijeenkomst in januari in MFC de Balstien. Bijna 100 mensen kwamen af op de bijeenkomst, om zo met de provincie mee te denken over de aanpak van de weg. Na de inloopbijeenkomst volgden twee sessies met omwonenden en belangstellenden. Daar werden alle wensen en knelpunten in detail besproken. Alle informatie is door de provincie verzameld in één bestand. Dit bestand inkijken? U kunt het downloaden onderaan deze website.

Landbouwverkeer

Eén van de punten die vaak naar voren kwam, was de plaats van landbouwverkeer op de N355. Op dit moment rijdt dat landbouwverkeer op de parallelweg. Veel mensen vinden dat onveilig. Ook de kruispunten in de weg, vooral daar waar weinig zicht is, werden vaak genoemd.

Hoe nu verder?

Adviesbureau Sweco gaat met de ingebrachte punten aan de slag. Ze werken verschillende mogelijke oplossingen voor de weg uit. Deze oplossingen leggen zij straks voor aan de mensen die meedenken in de werksessies. Vervolgens werkt Sweco één voorkeursoplossing in detail uit. Deze presenteren zij nog voor de zomer aan de omgeving.

Achtergrondinformatie

De N355 – de Rijksstraatweg – is een belangrijke weg tussen Leeuwarden, Hurdegaryp en Buitenpost. De af­gelopen jaren werkte de provincie Fryslân al op verschil­lende plekken aan het veiliger maken van de provinciale weg. Nu is het volgende gedeelte aan de beurt: de N355 vanaf kruispunt Quatrebras tot aan de rotonde Twijzel. De rondweg Hurdegaryp, de ovonde bij De Centrale As en kruispunt Quatrebras horen niet bij dit project.