Ondertekening contract groenonderhoud tweelingdorp

Gerkesklooster-Stroobos - Zoals eerder gemeld neemt de Dorpsraad van Gerkesklooster-Stroobos het groenonderhoud over van de gemeente Achtkarspelen.

De dorpsraad wil dat het onderhoud op professioneel niveau gepleegd wordt en heeft op haar beurt een contract afgesloten met vier lokale ondernemers op het gebied van groenonderhoud; Loonbedrijf Plantinga, Kloostertuin Hoveniers, De 4 Elementen en Landscaping Design Pagenberg. De vijf partijen hebben hiervoor officieel het contract ondertekend. Het contract heeft de duur van één jaar. Het betreft maaien, plantsoenen schoffelen en het snoeien van heggen.