Kootstertille tegen alternatief plan biovergister

KOOTSTERTILLE - De Wurkgroep BioNee en Plaatselijk Belang Kootstertille zijn faliekant tegen het alternatieve plan voor de biovergister bij het dorp. Daarnaast voelen beide partijen zich geschoffeerd door de gemeente Achtkarspelen en de ondernemer. ,,Wy wurde wer bûtenspul set.”

Het alternatieve plan behelst de bouw van een covergister én een biomassacentrale op de Westkern 10 bij Kootstertille. ,,De nije plannen kinne foar ús doarp noch twa kear sa slim útpakke as earder”, aldus de werkgroep en plaatselijk belang.

Het alternatief kwam er na flinke bezwaren vanuit Kootstertille tegen de bouw van een biovergister op een plek op de Westkern dichterbij het dorp. De Tilsters zijn beducht voor stankoverlast en vinden bovendien de locatie Westerkern 6 gevaarlijk omdat deze bij een gasmengstation ligt.

De Tilsters zijn boos dat hen bij de nieuwe plannen niets is gevraagd, ondanks de grote zorgen en de bezwaren die er in het dorp zijn. ,,Wy wurde net serieus naam. Middels de omwei fan in beheind ynspraak momint by in riedsgearkomste meie we - as we dat graach wolle - as doarp ús miening jaan. Dit kín sa net! Sa hearre jo anno 2018 net mei ynwenners om te gean.”

De gemeenteraad van Achtkarspelen buigt zich op donderdag over de biovergisterperikelen in Kootstertille. Het alternatieve plan voor de vestiging van een biovergister en een biomassacentrale op de Westkern 10 hoeft wat de Wurkgroep BioNee en Plaatselijk Belang Kootstertille betreft geen instemming te krijgen. ,,Nee. Abslút net!”