Nieuwe Campus@Wurk biedt kansen voor ASS talenten

REGIO - De Stichting Autisme Campus Fryslân zet met de plannen voor Campus@Wurk en het benoemen van twee projectleiders, een volgende stap in het realiseren van haar doelstelling: een campus voor wonen, werken en leren voor jongeren en jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Talent benutten

De Stichting is van mening dat de talenten van deze jongeren beter benut kunnen worden op de Friese arbeidsmarkt. 70% van de jongeren/ jong volwassenen met ASS heeft een normaal tot hoge intelligentie, kan zeer geconcentreerd werken, en heeft een hoge mate van loyaliteit en zou een functie kunnen vervullen binnen de ICT. Toch zit een deel van deze jongeren thuis, of doet werk onder hun niveau. Tegelijkertijd zijn de vacatures binnen de ICT moeilijk te vervullen.

Koppelen talent

Campus@Wurk koppelt jongeren aan bedrijven en vanuit deze combi wordt bepaald welke scholing nodig is. Hiervoor wordt de samenwerking met het regulier en speciaal (beroeps)- onderwijs gezocht. Jongeren leren in het bedrijf, op school en op de campus, afhankelijk van het maatwerktraject dat is afgesproken. Persoonlijke begeleiding vindt plaats op de campus, waarvoor de komende tijd een geschikte locatie wordt gezocht.

Steun gemeentes en provincie

De gemeenten DDFK, Tytsjerksteradiel, Achtkarpselen en de provincie Fryslân ondersteunen dit plan en hebben een subsidie beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een projectleider.

Twee projectleiders

De stichting heeft inmiddels een koppel van twee projectleiders benoemd, Eef Bruinsma en Tom de Boer, die hun sporen hebben verdiend in resp. het onderwijs en het bedrijfsleven. Doel is om in oktober 2018 met een eerste groep jongeren te starten.

De stichting is ook nauw betrokken geweest bij het oprichten van het Matrixcollege, een school voor havo-vwo voor jongeren met ASS. De Campus@Wurk sluit hierop aan.