Bijdrage voor kavelinrichtingswerkzaamheden

REGIO - Grondeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor kavelinrichtingswerkzaamheden.

Dit kan na een succesvolle kavelruil. Het gaat om werkzaamheden als het maken van een dam of het aanleggen van drainage. Aanvragen indienen kan van 20 april 2018 tot 1 januari 2019. In totaal stelt de provincie € 300.000 beschikbaar.

Daarnaast zijn bijdragen voor proces- en procedurekosten beschikbaar vanuit Europa, POP3 (Platteland Ontwikkeling Programma). Deze kosten zijn ondergebracht bij het SNN. Denk hierbij aan taxaties, een kavelruil-coördinator, advies- en/of notaris- en kadasterkosten.

De aanvragen lopen via de provincie Fryslân.

Kavelruil foar Fryslân

De provincie vindt een goede landbouwstructuur belangrijk. Kavelruil levert een gezonde(re) landbouwsector op en ten tweede is er minder landbouwverkeer op de wegen, en dat is goed voor de verkeersveiligheid.