Regionale innovatie binnen de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

Buitenpost - Het aantal projecten uitgevoerd in 2017 door of met medewerking van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân bedroeg 55. Bijna 600 lectoren, studenten, docenten, ondernemers en bewoners hebben deelgenomen aan deze projecten. Deze uitkomsten blijken uit de Monitor 2017 die begin april door de Stuurgroep is vastgesteld.

Kenniswerkplaats en de 5 O’s

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, gevestigd in het Kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost, brengt Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Organisaties binnen de regio samen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. De Kenniswerkplaats fungeert als ontmoetingsplaats, innovatieplek, onderzoekscentrum, werkatelier en kennisnetwerk voor studenten, docenten, lectoren, kennisinstellingen, experts, ambtenaren, ondernemers, burgers en andere belanghebbenden die van elkaar willen leren en die zich willen inzetten voor de vraagstukken en uitdagingen in de regio. Met de deelname van universiteiten, hogescholen en het MBO kunnen studenten, docenten en lectoren extra dynamiek brengen in Noordoost Fryslân.

Regionale agenda

Ambitie van de Kenniswerkplaats is om meerjarige programma’s te ontwikkelen waarin de verschillende partijen samen werken aan opgaven vanuit de regionale agenda. De programma’s richten zich o.a. op de ontwikkeling van regionale verdienmodellen, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame samenleving. Veel van de uitgevoerde projecten/programma’s hebben betrekking op thema’s als Water, Landbouw, Biobased/circulaire-economie, Biodiversiteit en Recreatie en Toerisme. Enkele voorbeelden zijn: Better Wetter (wateropgave), Biobased Economy Friesland en Bokashi (bodemverbetering).