Elf personen Koninklijk onderscheiden tijdens Lintjesregen Kollumerland c.a.

KOLLUM Donderdag zijn elf inwoners van de gemeente Kollumerland c.a. koninklijk onderscheiden. Onder hen zijn drie echtparen. Allemaal ontvingen zij de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Emmy Kloppenburg-Dijk (72) uit Burum is sinds 1960 organist van de Protestantse Gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen.

Eeuw Fennema-Brinkman (78) uit De Triemen is al sinds 1967 actief op kerkelijk gebied. Van 1967 was decoranda secretaris van de Hervormde Vrouwengroep Oudwoude. Sinds 1988 is mevrouw Fennema vrijwilligster bij de Unie van Vrijwilligers. Mevrouw verzorgt de bloemen in ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum en in verpleegtehuis De Waadwente. Op dit moment is mevrouw ook ‘maatje’. Sinds 1998 is mevrouw vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest. Ze bezoekt jarigen en zieken en is wijkassistent voor gemeenteleden die in verpleegtehuizen wonen. Sinds 2007 is mevrouw president van de Hervormde Vrouwengroep De Triemen.

Eelke Anne de Boer (65) en zijn vrouw Doetje de Boer-Kloosterman (68) uit Kollumerzwaag zijn sinds 1975 actief als vrijwilliger bij de Hervormde Kerk te Kollumerzwaag. Samen beheren ze het Hervormd verenigingsgebouw/uitvaartcentrum De Rank. Daarnaast is de heer De Boeractief als diaken. Sinds 1978 is decorandus actief voor EHBO-vereniging Kollumerland.

Sinds 1990 is De Boer vrijwilliger en bestuurslid bij Stichting Aktivo. Deze stichting organiseert sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast werkt hij als trainer/coach van zwemwedstrijden voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2005 is De Boer tevens bestuurder van uitvaartvereniging De Laatste Eer te Kollumerzwaag.

Zij vrouw fungeerde als ouderling, jeugdraadslid, preeklezer en coördinator van de Actie Roemenië. Van 1998-2002 was mevrouw secretaris van dorpshuis de Trije Doarpen te Kollumerzwaag. Van 2000-2011 was decroanda voorzitter en mede-oprichter van buurtvereniging ‘D’r net foar wei’ in Kollumerzwaag.

Hendrik Dijkstra (72) en Pietje Dijkstra-Riemersma (70) uit Kollum waren het tweede echtpaar dat werd onderscheiden.

De heer Dijkstra was van 1988 tot 2013 secretaris van vogelvereniging De Edelzangers. Sinds 1994 is hij actief als zwaluwteller voor de Vogelwacht Kollum. Van 1998 tot 2005 was Dijkstra actief als diaken voor de Protestantse Gemeente Kollum. Sinds 1998 is decorandus secretaris van het Rayon Oost van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBVV). Bij Plaatselijk Belang Kollum is de heer Dijkstra sinds 2002 actief als beheerder voor de volkstuinen. Hij regelt de huur van de volkstuinen en zorgt dat het volkstuinencomplex er keurig bij ligt. Vanaf 2005 is decorandus voorzitter van de diakonie bij de Protestantse Gemeente Kollum. Daarnaast is hij sinds 2005 ook actief als decorbouwer bij het Kollumer Amateur Toneel. Vanaf 2007 beheert decorandus samen met zijn vrouw het kerkgebouw Pro Rege in Kollum.

Zij is sinds 1993 actief als vrijwilliger bij Meckema State in Kollum. Mevrouw is begeleider bij de dagbesteding, bij welzijnsactiviteiten en helpen tijdens bijzondere middagen. Van 1995 tot 2015 collecteerde mevrouw ook voor het Diabetes Fonds. Vanaf 2002 is decoranda organisator van de jaarlijkse collecte van het Beatrix Fonds. Van 2001 tot 2013 organiseerde mevrouw ook de jaarlijkse collecte van de Nierstichting.

Cornelis Alle Hellinga (64) uit Kollum was van 1987 tot 2005 actief voor de voetbalvereniging in Kollum. In 2016/2017 was decorandus voorzitter van de jubileumcommissie vanwege het 75-jarig bestaan van de club. Sinds 2005 is de heer Hellinga actief voor ondernemersvereniging De Handel, Industrie en Middenstand (HIM) te Kollum. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de Stichting Activiteiten Platform Kollum. Het betreft de organisatie van diverse activiteiten binnen de gemeente, zoals recordpogingen, markten, drakenbootraces en Sail Kollum. Decorandus is niet alleen voorzitter, maar zet zich ook in voor sponsorwerving, advertentieverkoop en het opbouwen van tenten en kramen e.d.

Johannes van der Heide (70) en Willemke van der Heide-Zijlstra (67) hebben veel betekend voor korfbalvereniging De Lauwers in Warfstermolen.

De heer Van der Heide is sinds 1970 vrijwilliger voor de club en tevens bestuurslid en wedstrijdsecretaris. Van 1970 tot 1979 verzorgde hij trainingen, was scheidsrechter tijdens wedstrijden en haalde oud papier op voor de club. Mevrouw Zijlstra was van 1969 tot 1985 trainster bij de club en vervulde zij ook de functie van scheidsrechter. Van 1981 tot 1985 was mevrouw actief als zowel trainster als bestuurslid. De heer Van der Heide was van 2001 tot 2005 bestuurslid van de Oranjecommissie Munnekezijl. Zijn vrouw was van 1992 tot 2002 bestuurslid van Plaatselijk Belang. Sinds 2002 verzorgt ze de administratie van de diaconie van de PKN-gemeente Burum-Munnekezijl-Warfstermolen.

Jitske Feenstra-Nijboer (66) uit Kollumerzwaag was van 1983 tot 1991 bestuurslid van de Hervormde Ds. Griffijnschool in haar woonplaats. In deze periode fuseerde de school met een Gereformeerde school tot de huidige school De Stapstien. Van 1995 tot 2014 was decoranda actief voor Vrouwenvereniging NCVB Passage. Zij vervulde de functies van bestuurslid en secretaris. Bovendien verzorgde mevrouw de het jaarprogramma voor deze vereniging. Sinds 1997 actief op kerkelijk gebied voor de Hervormde Kerk te Kollumerzwaag. Zij vervulde van 1997 tot 2003 de functie van ouderling, en van 2007 tot heden. Sinds 1997 is mevrouw ook vrijwilliger en maakt bloemstukken voor doop, belijdenis en adventszondagen. Ook heeft mevrouw nieuwe kleden voor de Avondmaalstafel gemaakt. Daarnaast is mevrouw lid van de schoonmaakploeg en lid van de werkgroep die de gezamenlijke kerkdiensten van de SOW-kerk organiseert.

IJtje Ruurdina van der Schaaf-de Boer (73) uit De Triemen is sinds 1974 als actief als vrijwilligster bij het Rode Kruis, afdeling Dokkum. Ze biedt ondersteuning aan onder andere bij het asielzoekerscentrum en helpt tijdens evenementen. Van 1975 tot 1990 was mevrouw van der Schaaf vrijwilliger bij Stichting Dorpshuis en Ontmoetingscentrum Fokkema’s Pleats te Westergeest. Decoranda was mede verantwoordelijk voor de algehele leiding en was actief in de bediening tijdens diverse gelegenheden. Vanaf 1979 tot heden organiseert mevrouw al de collecte van de Hartstichting in De Triemen. Vanaf 1990 is mevrouw actief voor de Protestantse Gemeente te Oudwoude-Westergeest. Ze bezoekt leden, verzorgt de bloemendienst, verricht schoonmaakwerk en doet administratieve werkzaamheden.