Toost op de Koning bij de aubade in Kollum

KOLLUM - Vrijdagmorgen 27 april om 10.30 uur was veel belangstelling bij de aubade in Kollumerland. Vanaf het gemeentehuis Westenstein in Kollum nam burgemeester Bearn Bilker de aubade af. Na een welkomstwoord door Jettie Teeninga volgde een toespraak door de eerste burger. Daarna werden liederen gezongen onder begeleiding van brassband Wilhelmina. Na de toast met oranjebitter en ranja werd het Wilhelmus gezongen.

Mevrouw Angelika Steiner-Bilker, echtgenote van de burgemeester, kreeg bloemen aangeboden door Laura Boersma groep 5 Prins Bernhardschool uit Kollum, zij zat het dichtst bij de verjaardag van Koning Willem-Alexander.

Ook werden de personen die het afgelopen jaar koninklijk onderscheiden zijn officieel gehuldigd. Onder hen zijn vier echtparen. echtpaar Postma – te Nijenhuis uit Oudwoude, Emmy Kloppenburg-Dijk (72) Burum, Eeuw Fennema-Brinkman (78) De Triemen, Eelke Anne de Boer (65) en Doetje de Boer-Kloosterman (68) Kollumerzwaag, Hendrik Dijkstra (72) en Pietje Dijkstra-Riemersma (70) Kollum, Cornelis Alle Hellinga (64) Kollum, Johannes van der Heide (70) en Willemke van der Heide-Zijlstra (67), Sieb E. Vegter (61) Kollumerpomp, Jitske Feenstra-Nijboer (66) Kollumerzwaag en IJtje Ruurdina van der Schaaf-de Boer (73) De Triemen.

Aubade

Een aubade is het toezingen van een geliefde of een vorstin in de vroege morgen. Een typisch Nederlandse traditie is een aubade op Koningsdag, waarbij het volk de koning toezingt. In het algemeen treedt de plaatselijke burgemeester als vertegenwoordiger van de Koning op.

Foto’s Sake Beerstra