Van gemeentegids naar informatiegids in Dantumadiel

Damwâld - Het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel heeft besloten te stoppen met het verspreiden van een huis-aan-huis gemeentegids. In plaats daarvan wil het college een alternatieve informatiegids verspreiden via gemeente, buurthuizen, bibliotheken, website en app. De opmaak en inhoud van deze informatiegids willen burgemeester en wethouderste laten verzorgen door Akse Media, die tot nu toe de gemeentegids verzorgde.