Expositie over zuivelgeschiedenis

GERKESKLOOSTER - Zaterdag 19 mei is het kloostermuseum/dorpsarchief in de Hervormde Kerk aan de Poorthoek 1A te Gerkesklooster geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De stichting Historische Kring Gerkesklooster Stroobos wil zich dit jaar vooral richten op het fotomateriaal van het dorp. Daarnaast wil men de rest van dit jaar extra aandacht schenken aan de geschiedenis van de zuivelindustrie.

Zaterdag 19 mei is het kloostermuseum/dorpsarchief in de Hervormde Kerk aan de Poorthoek 1A te Gerkesklooster geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De stichting Historische Kring Gerkesklooster Stroobos wil zich dit jaar vooral richten op het fotomateriaal van het dorp. Daarnaast wil men de rest van dit jaar extra aandacht schenken aan de geschiedenis van de zuivelindustrie.

In de bovenzaal van de Herv. Kerk heeft de stichting een tentoonstelling ingericht over de plaatselijke zuivelindustrie. De uitstalling bestaat uit oude kaasvaten, materiaal uit het laboratorium, fotomateriaal en behaalde trofeeën. Tevens doet de stichting een beroep op oud-medewerkers van de fabriek om oude foto's te laten scannen om een nog completer beeld van het kaasmaken te krijgen. Tevens doet de stichting een beroep op melkrijders uit de naaste omgeving om hun foto's mee te nemen.