Dorpentoer over leefbare en vitale dorpen

WESTERGEEST/ HOLWERD - De bevolking van Noordoost Fryslân heeft te maken met ingrijpende veranderingen: er komen steeds meer ouderen, minder jongeren en het aantal huishoudens daalt de komende jaren geleidelijk. Dat hoeft geen probleem te zijn, als er in beleid en uitvoering maar goed rekening wordt gehouden met die ontwikkelingen. Daarom heeft de regio Noordoost Fryslân in 2017 een woningmarktanalyse laten uitvoeren. Volgens dit onderzoek zal de afnemende bevolking gevolgen hebben voor het wonen en de voorzieningen in onze dorpen.

Omdat dit een onderwerp is dat alle inwoners raakt, willen de gemeenten in Noordoost Fryslân graag in gesprek met de verenigingen voor dorpsbelangen en geïnteresseerde inwoners. Voor de inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. is dat op 28 mei (MFC Westergeest) en 30 mei (MFA Holwerd), beide keren van 19.30 tot 22.00 uur.

Deze avonden gaat het over het onderzoek naar de bevolkingsontwikkeling in Noordoost Fryslân en over de uitdaging die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Onder meer aan de orde komen de volgende punten:

Iedereen is van harte welkom mee te praten over dit onderwerp. Aanmelden kan via noordoost@fryslan.frl.