Een goed gesprek!

KOLLUM - In de Protestantse Gemeente van Kollum zijn de activiteiten, die behoren bij de start van het nieuwe kerkenwerk-seizoen weer in volle gang. Gisteravond, 20 september, was er een avond voor de bewoners van Talant en Wil. Na de koffie opende dominee Peersmann de avond en mocht Piet Groen de paaskaars aansteken. Het lied ‘Laat Uw licht en Uw liefde schijnen’ werd uit volle borst gezongen. Daarna vertelde dominee een Bijbelverhaal. Dat verhaal ging over Jezus die gesprekken had met de mensen over Gods Koninkrijk. De mensen vroegen aan Jezus hoe zij nu al zo kunnen leven alsof God onze koning is. En Jezus legde hen dat uit. Zo had Hij vaker goede gesprekken met de mensen.

Daarna was er tijd om te ontdekken wat een goed gesprek nu eigenlijk is. Aan de hand van afbeeldingen werd eerst duidelijk wat juist geen goed gesprek is. Daarna ontdekten de aanwezigen dat zingen een gesprek kan zijn en bidden een gesprek met God is. Ook werd duidelijk dat je bij een goed gesprek elkaar moet laten uitpraten en naar elkaar moet luisteren. Daarna werd er met twee blikjes aan een lange draad geoefend in gesprekjes houden. Na de pauze was er een moment van knutselen. Er kon een ‘schilderijtje’ versierd worden. Op het schilderijtje stond de tekst ‘in gesprek met God’ en een afbeelding van biddende handen. Tot slot werd er een lied gezongen en daarna ging iedereen weer naar huis.