Sneeuw loopt mee bij Bollen- en Blikjesroute

BUITENPOST – Buitenmensen bleven op Tweede Paasdag massaal binnen bij moeder de haard, terwijl hagel, regen en zelfs sneeuwvlokken met elkaar wedijverden in de vrije natuur. Als gevolg van dit aparte winterse beeld bleef de belangstelling voor de Stinzen-footwalk beperkt tot enkele tientallen.

Atsje Lettinga van De Muziekpleats in het buurtschap Egypte wachtte hen blijmoedig op. “Einliks werris wat reuring op it hiem. It is dit jier de earste aktiviteit”, vertelde ze verheugd in een terugblik op de belangstelling voor de open route. De bollen- en blikjesroute, met stinsenplanten als bolgewassen en eenvoudige Camera Obscura-boxen voor een fotografische blik, kende overigens niet het karakter van een evenement. Iedereen kon hierdoor, binnen de corona-maatregelen, zijn of haar eigen gangetje gaan in een eigen tempo.

“Ferrassend en ek wol in bytsje mystyk”. Zo omschreef Sonja Witterholt (49) uit Kollum haar ervaring met het hoofd in een doos die haar via een piepklein gaatje een omgekeerd beeld van de omgeving op foto-papier gunde. “Jo sjogge sa alles op ‘e kop. Ik leau dat ik in heale beam sjoen haw”. Bij Rinske Wyma (50) die met haar de 13 kilometer lange wandeltocht langs vaste locaties maakte, drong zich meer en meer het beeld op van silhouetten. “It moaie by dizze manear fan sjen is wol dat der hielendal gjin ôflieding is. Bist even echt dwaande mei wat der te sjen is”. Over de vraag of het beeld in kleur of zwart-wit is geweest, ontstond op het erf van Bloemenparadyske in Kollum kortdurend een levendige discussie. Bij het Slow Landscape-project van kunstenares Monika Balu viel er dus iets te zien, te bewonderen én te bespreken over de diverse invalshoeken en de invloed van vooral licht.