Impuls voor Kollum als watersportdorp

KOLLUM - De gemeenteraad Noardeast-Fryslân neemt naar verwachting donderdagavond het besluit om de Molenkampsbrug in Kollum te verhogen met 0,85 meter. De doorvaarthoogte wordt dan twee meter.

Voor onder meer sloepen is dat voldoende om rechtstreeks vanaf het Sylsterried dwars door Kollum via de Kollumer Trekvaart en langs Augsbuurt naar Gerkesklooster-Stroobos te koersen. Het college van b. en w. heeft voorgesteld 655.000 euro vanuit het Reserve Ontwikkelfonds te gebruiken voor het verhogen van de brug. Tegelijkertijd moet dan ook de kruising Johannes Bogermanstraat, Gysbert Japixstrjitte en Eyso de Wendstraat worden aangepakt in verband met een afwijkende hellingsgraad. 

Het plan, dat al met Dorpsbelang Kollum besproken is, is onderdeel van het project om Kollum als watersportdorp stevig te promoten. Het spreekt voor zich dat verkeer vanuit Kollum over het water naar Gerkesklooster-Stroobos straks beter wordt, maar ook omgekeerd