Kandidaat Tweede Kamerleden bezoeken drie dorpen in Dantumadiel

Dantumadiel – Kandidaat Tweede Kamerleden Harry van der Molen en Douwe de Vries van het CDA brachten zaterdag een werkbezoek aan de gemeente Dantumadiel. Naast een bezoek aan Sanjes Safari in Feanwâlden, werden ook Rinsumageast en Damwâld bezocht. Onderwerpen als wensen voor meer woningbouw, het in stand houden van de leefbaarheid en ondernemerschap stonden centraal.

Wimer Visbeek (30) is ondernemer van Sanjes Safari in Feanwâlden. Zijn bedrijf heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het bedrijf had voor corona de wind in de zeilen, steeds meer mensen en vooral ook scholen wisten Sanjes Safari te vinden. Het bezoekersaantal groeide in korte tijd van 35.000 naar 50.000 bezoekers per jaar. Al met al heeft Visbeek zo’n 25 mensen in dienst. De vierduizend euro overheidssteun ter compensatie voor de coronamaatregelen in het tweede kwartaal van 2020 was een doekje voor het bloeden. Geld lenen om de kosten te dekken was de enige optie, zoals bij zoveel ondernemers in de regio.

Rinsumageast

Na het bezoek aan Feanwâlden wordt het gezelschap buiten op het parkeerterrein van MFC De Beijer in Rinsumageast ontvangen door Jakko Veldstra, Auke Burmania en Arnold Wiegersma. Tijdens een rondwandeling in het dorp leggen de mannen uit waar ze graag een beperkt uitbreidingsplan voor woningbouw willen zien achter de Alexandertsjerke. De plannen zijn in beeld bij de gemeente Dantumadiel en worden ondersteund door en vanuit de dorpsontwikkelmaatschappij Rinsumageast (DOM).

Damwâld

In Damwâld zet het werkbezoek zich voort in het voormalige hoofdkantoor van Rabobank Noordoost Friesland met ondernemer Harm Boelens. Boelens is sinds de herfst van 2019 eigenaar van het pand. Er zetelen inmiddels 25 ondernemers in het bedrijfsverzamelgebouw.

Bij de afsluiting laten zowel Van der Molen als De Vries zich ontvallen hoezeer ze onder de indruk zijn van de mensen met kriich in deze gemeente.