Noardeast: niet meer dan 5 miljoen voor Holwerd aan Zee

De gemeente Noardeast-Fryslân wil de gemeentelijke bijdrage aan het project Holwerd aan Zee beperken tot 5 miljoen euro.

Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. ,,De gemeente heeft een aanzienlijke bijdrage gereserveerd voor het project Holwerd aan Zee. De gemeente dient het maatschappelijk belang en moet verantwoordelijk omgaan met haar financiële middelen. De gemeente heeft meerdere opgaven en moet prioriteiten stellen. De financiële middelen van de gemeente zijn beperkt en gerichte keuzes zijn noodzakelijk om de gemeentelijke begroting structureel gezond te houden.’’

De gemeente stelt nog meer voorwaarden aan het project. Zo wil ze dat planologische procedures en grondaankopen onder verantwoordelijkheid van de provincie komen te vallen. De bijdragen voor beheer en onderhoud moeten daarnaast in verhouding staan tot de opbrengst van het project.