Grote opkomst bij tweede Doemiddag !mpulse Kollum

Kollum - De tweede Doemiddag voor basisschoolleerlingen was donderdag bij Piter Jelles !mpulse Kollum. Bijna 100 leerlingen hadden zich aangemeld en kwamen naar de nieuwe Campus Kollum om de sfeer op !mpulse Kollum te proeven. Leerlingen van groep 8 hebben de hele middag leuke en actieve lesjes gevolgd, proefjes en spelletjes gedaan en talrijke andere activiteiten uitgevoerd.

Ook de tweede Doemiddag was een succes. Blij en enthousiast kwamen de leerlingen naar buiten, nadat ze een leerzame en creatieve middag hadden gehad.

Woensdag 2 december is er om 19.30 uur een interactieve voorlichting voor de ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnenop onderstaande website hier meer informatie over vinden en zich opgeven: https://www.piterjelles.nl/impulsekollum/voorlichtingsavond/