Scholen presenteren zich in voorlichtingvideo’s

DOKKUM - Alle kanskaarten komen op maandag 7 december letterlijk voor iedereen in beeld. Als een kwartet spelers in het onderwijsveld presenteren Dalton Dokkum, Dockinga College, Nordwin College en Pro Dokkum praktijkonderwijs dan even soepel als sportief voor het eerst samen vier voorlichtingsvideo’s.

Ouders kunnen thuis samen met hun kinderen nagaan welke schoen haar of hem het beste past bij de stap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

,,Wy ha fansels de bylden al even sjoen fan de fjouwer ferskillende fideo’s. Jo priuwe direkt de sfear fan de skoalle.” Vakmatig is Jeanette van der Meulen al op de hoogte met de inhoud van de video’s. Als communicatie-medewerker van het Dockinga College heeft de compleet nieuwe benadering ook haar verrast.

Tot dit jaar regelde elke school zijn eigen voorlichtingsavond. Dat betekende concreet voor vier scholen vier avonden met veel informatie over het onderwijsaanbod en het beantwoorden van soms prangende vragen. Door coronaperikelen dient nu alles anders te worden aangepakt. Het schakelen van de oude naar de nieuwe manier is opvallenderwijs vlug en vaardig verlopen. ,,It fielt fuort goed.”

Shop en hop

Op deze bijzondere manier kunnen ouders thuis op 7 december een van de vier of alle vier video’s bekijken via www.mijnvolgendeschool.nl. Ze hebben een afspeeltijd van tien tot twintig minuten, zodat men in pakweg een uurtje over alle kanskaarten zo breed mogelijk is geȉnformeerd.

Het voordeel van deze thuisbios is ook dat ouders samen met familieleden, dorps- of stadgenoten of bekenden de films of een van de vier geselecteerde video’s de revue kan laten passeren voor een gesprekje na afloop. En hier blijft het niet bij, want dinsdag 8 en donderdag 10 december kunnen live tussen 19.00 uur en 21.00 uur vragen worden afgevuurd op onderwijskundigen in een van de vier ‘online spreek-kamers’. Het shoppen en dus hoppen van de ene naar de andere spreekkamer geeft daarbij een vrijheid die nog nooit zo veelzijdig en tegelijkertijd vriendelijk is geweest. Wie daarna alsnog twijfelt of raad zoekt, kan een email sturen of een belletje plegen. De contactgegevens worden in de video vermeld.

Warm welkom

,,De nije wize fan foarljochting is learsum foar elkenien.” Als locatie-directeur van Dalton Dokkum is Sipke Saakstra daarvan overtuigd. ,,Foar de regio, foar de gearwurking tusken de skoallen en foar de âlders en bygelyks harren pakes en beppes. It projekt kin sa hiele boeiende ferbinings opleverje.”

Vanuit praktijkervaring hecht hij overigens aan het warm verwelkomen van leerlingen uit in elk geval groep 8 bij Dalton Dokkum aan de Parklaan. Binnen het project ‘Ontdek de school die past bij jouw kind’ zijn er bij het kwartet deelnemende onderwijsinstellingen doe- en beleefdagen in januari en februari. Onder voorbehoud van de laatste coronamaatregels vindt deze plaats van 16.00 toto 20.00 uur. Meer informatie over (bezoek-)data is te vinden op de website www.mijnvolgendeschool.nl