Vouwwagencentrum Noardburgum biedt troost en toilet

NOARDBURGUM – Voor een bakje troost en desgewenst het bezoeken van het toilet kunnen beroepschauffeurs sinds kort terecht bij Vouwwagencentrum Noardburgum. Speciaal voor hen stellen Jan en Treeske Blanke tijdens de gangbare openingsuren de kantine en toiletruimte in hun bedrijfspand aan de Rijksstraatweg ter beschikking. “Wer moatte se oars hinne ?”

Kennelijk heeft niemand bij het verplicht sluiten van de horecabedrijven stil gestaan bij ook dichte deuren voor chauffeurscafé’s & truckstops als uitvloeisel van de regeringsmaatregel. Daaraan is de belangstelling en waardering alom voor een kort facebookbericht van de familie Blanke te danken. “De earste sneins 60.000 réaksjes en yn in wike tiid hast hûnderttûzen”, constateerde de vouwwagenspecialist bij het vegend en dus vluchtig doornemen van de berichtenstroom. “Super”, zo reageerde de een. “Dit had de regering moeten regelen”, oppert een ander.

Aanleiding voor de actie vanuit het hart bij het vouwwagencentrum was het bezoek van een van de ridders op de weg. Zijn blijdschap over het gebruik mogen maken van het toilet als kleine daad van betekenis was hier zo groot dat het centrum nu graag een taak erbij neemt. “It kin net sa wêze dat sjauffeurs foar elkenien op ‘en paad binne en nearne te plak kinne. As se bûtendoar as toilet brûke, krije se in boete. Hjir is it waarm en fertroud”. Met desinfectiemateriaal, afstandsregel en een verder veilige omgeving is rekening gehouden. “Der is eins mar ien neidiel foar ús”, geeft het echtpaar over de gratis geste aan. “Wy moatte hjir net in file op de dyk ha, want dan moatte wy earst nei de gruthannel om kofje”. Op de foto Jan Blanke bij de automaat die troost en tevens warmte biedt.